KJ

kondenzační jímka

Kondenzační jímku (také výpusť kondenzátu) KJ lze použít tam, kde se tvoří kondenzát. Zpravidla se používá při odvodu výparů z kuchyňské digestoře nebo odvětrání koupelny, respektive tam, kde je velký tepelný spád. V tomto případě je pouhé zaizolovaní potrubí neúčinné, protože studený vzduch stále proniká do ventilačního systému a zde se na stěnách potrubí kondenzuje.

Jímku umístíme do plastového ventilačního systému průměru 104 mm (typ KJ 104) nebo průměru 125 mm (typ KJ 125), která vzniklý kondenzát zachytí uvnitř sběrače a poté za pomocí dodávané hadičky průměru 9mm a délky 0,5m vzniklý kondenzát odvede do odpadu.

Dostupné průměry:

ø109 | ø131